Sluneční halo patří mezi tzv. halové jevy, což je skupina optických jevů, které vznikají odrazem či lomem světla od ledových krystalků. Abychom tedy mohli tento jev pozorovat, musí být splněny dvě podmínky. Na obloze musí být silný zdroj světla (Slunce/Měsíc) a v atmosféře musí být přítomny ledové krystalky. A kromě toho také musíme mít štěstí. Tento jev však lze pozorovat celkem často a to i v létě.

 

 

Halo může mít mnoho podob. Může být sluneční či měsíční a může být také různě velké. Nejčastější je tzv. malé halo, (tedy halo s poloměrem 22°) a po něm následuje halo velké (46°). 

Malé halo (22°)

Malé halo vzniká lomem světla na náhodně orientovaných krystalcích tvaru šestibokého hranolu. Paprsek světla prochází boční stěnou a vniká do ledového krystalu, dochází k jeho ohybu, následně paprsek světla prochází podstavou a opouští ledový krystal. Je zajímavé, že pod jistým úhlem se paprsky akumulují a vytvářejí tak na obloze světelný oblouk podobně, jako v případě duhy. Zde se ale jedná o oblouk uzavřený - tedy v případě, že se ledové krystalky vyskytují na větší části oblohy. To je většinou zajištěno oblačností druhu cirrostratus, ovšem halo lze spatřit i na jiné vysoké oblačnosti. Co je důležité, že nejčastěji (u malého hala) dochází k akumulaci paprsků světla v úhlové vzdálenosti 22° od zdroje.

Obrázek ukazuje situaci vedoucí ke vzniku malého hala 
(krystaly jsou orientovány náhodně)
 

Za výjimečných okolností (vysoká koncentrace ledových krystalků v atmosféře) může kolem malého hala vzniknout i halo velké. To vzniká trochu jinak. Paprsek nejdříve projde podstavou, poté dojde k jeho ohybu a pak paprsek opouští ledový krystal boční stěnou. Paprsky se akumulují v úhlové vzdálenosti přibližně 46° od zdroje. Aby však velké halo vzniklo, musí být koncentrace ledových krystalů v atmosféře opravdu velká. Velké halo bývá vždy (co se jasnosti týče) výrazně slabější než halo malé a vyskytuje se vzácněji.

 
Obrázek znázorňuje situaci vedoucí ke vzniku velkého hala

Velké halo (46°)

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Vzácněji lze pak pozorovat i hala s úhlovými poloměry 9, 18, 20, 23, 24 a 35 stupňů. Taková hala vznikají díky náhodně orientovaným krystalům ve tvaru pyramidy. 

Pyramidové halo

Nebyly nalezeny žádné záznamy.