Vedlejší slunce (nebo také parhelium nebo sundog) je velice zajímavý halový jev. Podobně jako další halové jevy, i vedlejší slunce vzniká lomem světla v ledových krystalcích. Abychom tedy mohli tento jev pozorovat, musí být splněny dvě podmínky. Na obloze musí být silný zdroj světla (Slunce/Měsíc) a v atmosféře musí být přítomen zvláštní typ ledových krystalků. A kromě toho také musíme mít štěstí. Tento jev však lze pozorovat celkem často a to i v létě.

 

Parhelium by PetrINFJ

 

Vedlejší slunce patří mezi nejčastější a nejvýraznější optické jevy. Může se utvořit na obou stranách, ale i na jedné. Záleží na tom, kde se z našeho pohledu právě nacházejí ledové krystalky tvaru šestibokých destiček. Pokud se na obloze objeví opravdu vydařené vedlejší slunce, jistě si ho všimnete, protože může na obloze zazářit podobně, jako slunce. Vedlejší slunce má také velmi výrazné barvy - podobně jako duha.

 

Vedlejší slunce vzniká tehdy, když paprsek světla dopadá na boční stěnu krystalu tvaru šestiboké destičky, láme se a opouští krystal jinou boční stěnou směrem k nám.

 
 
 
obrázek ukazuje zjednodušeně proces vedoucí ke vzniku vedlejšího slunce
 

 

 

Zajímavostí je, že úhlová vzdálenost bočního slunce od slunečního disku se mění v závislosti na výšce slunce nad obzorem. Zatímco sluneční halo má v každé výšce stejný poloměr, boční slunce se s rostoucí výškou slunce nad obzorem od slunce mírně vzdaluje a již se ani nedotýká malého hala.

 

22° solar halo + parhelium

 

Za poněkud speciálních podmínek můžete také být svědky toho, jak z bočního slunce vybíhá směrem od slunce pás světla. Tento pás může být někdy velmi výrazný a někdy je dokonce možné spatřit celý oblouk, který pokračuje ve stejné výšce až k bočnímu slunci na druhé straně. Tomuto jevu se říká parhelický kruh a vzniká odrazem světla od ledových krystalků.

 

Parhelium + parhelic circle fragment

 

Za takovýchto okolností se vyplatí důkladně prohledat celou oblohu a to i na opačné straně od slunce. Přibližně v jeho výšce se nachází ještě celá řada slabších, a tím i hůře pozorovatelných, ale o to vzácnějších, jevů. Patří sem i 120° parhelium, které spolu se sluncem tvoří na obloze pomyslný rovnostranný trojúhelník. Pokud ovšem není na obloze nebo na fotografii dobře vidět parhelický kruh, je potvrzení podobného jevu problematické. Pokud se ovšem vyskytnou opravdu výrazná boční slunce a na obloze, souměrně podle vašeho stínu dva světelné body, mohli bychom se směle považovat právě za 120° parhelium. Pravděpodobnost, že jde jen o náhodné zjasnění v oblaku, je v takovém případě malá.

 

Possible 120° parhelium

120° Parhelium