V této části rubriky o meteorologii najdete můj atlas oblaků. Původní myšlenka byla, že se zde objeví ke každému typu oblak katalog se záznamy z jednotlivých pozorování, ale od toho jsem v roce 2016 upustil. Od té doby jsem tento atlas pojal jednodušeji a katalogy se záznamy z pozorování jsem ponechal pouze u některých typů oblačnosti. U většiny oblaků najdete jednu nebo dvě ilustrační fotografie ke každému druhu, který jsem zatím pozoroval. Narozdíl od typického knižního atlasu jsou zde oblaka pojmenována a rozdělena podle aktuální mezinárodní klasifikace.

 
 
 
 

Troposférická oblaka lze rozdělit na 10 základních druhů,

přičemž rozlišujeme 4 základní skupiny:

 
 
 

- Oblaka kupovitá - ve jméně alespoň část slova cumulus

          cirrocumulus, altocumulus, stratocumulus, cumulus a cumulonimbus

 

 

- Oblaka vrstevnatá - ve jméně alespoň část slova stratus 

          cirrostratus, altostratus, stratus a stratocumulus

 
 
 

- Oblaka řasová (připomíající řasy) - ve jméně alespoň část slova cirrus

          cirrus, cirrocumulus a cirrostratus

 
 

- Oblaka spojena se srážkami – ve jméně alespoň část slova nimbus

          cumulonimbus a nimbostratus

Těchto deset základních typů oblačnosti můžeme dále charakterizovat pomocí celé řady latinských slovíček (označují se jako odrůdy, tvary a doprovodná oblaka). Většina z nich nějakým způsobem ilustruje to, co o oblaku mohou říct naše oči. Zda je např. oblak průsvitný, nabývá specifického tvaru a nebo jej doprovází nějaká zvláštní oblačnost. V mém atlasu se vždy pokusím vše ilustrovat na nějaké fotografii.

 
 

Altocumulus stratiformis perlucidus radiatus cavum

Některá oblaka mohou mít opravdu dlouhé názvy
např: altocumulus stratiformis perlucidus radiatus cavum
 
 
 
 
 
 
 

Oblaka můžeme dělit do skupin i podle toho, v jaké se nacházejí výšce - zde je však důlažitá jistá zkušenost. Troposférická oblaka dělíme podle tří pater - nízkého, středního a vysokého. Řasovitá oblaka (cirrus, cirrocumulus a cirrostratus) se vyskytují jen a pouze v nejvyšším patře troposféry a jsou také složena výhradně z ledových krystalků. V troposféře totiž s rostoucí výškou klesá teplota. Oblaka altocumulus a altostratus jsou pak oblaka středního patra (výška, ve které se obvykle vyskytují, se u těchto oblaků promítlo i do jejich jména - předpona alto). Oblaka ve středním patře mohou být tvořena ledovými krystalky i mikroskopickými vodními kapičkami. Nízká oblačnost se vyskytuje výhradně ve spodním patře troposféry a tato oblaka jsou tvořena mikroskopickými vodními kapičkami. 

 

Low & mid-level clouds

Je jasně vidět, že oblaka středního patra (altocumulus) vypadají jinak, 
než kupovitá oblačnost (cumulus) nízkého patra.
 
 
 
 
 
 
 
 

Příroda ovšem žádné hranice nerozlišuje, a tak se můžeme setkat i s případy, kdy oblak může prostupovat dvě i všechny troposférická patra, což je pro některá oblaka přímo typické. Např. oblaka nimbostratus, která bývají řazena do středního patra, se mohou vyskytovat i v patře nízkém nebo vysokém. Oblaka cumulonimbus mívají základnu v nejnižším patře a stoupají až do vysokého patra troposféry - a někdy mohou proniknout až do stratosféry.

 

Cumulonimbus capillatus incus

Cumulonimbus prostupuje všemi patry troposféry až po hranici se stratosférou - tropopauzu
 
Silné bouřky mohou v podobě přestřelujícího vrcholu krátkodobě pronikat i do stratosféry.
 
 
 
 
 
 

Kromě oblak troposférických můžeme mnohem vzácněji pozorovat i oblaka stratosférická (perleťová oblaka) nebo mezosférická (noční svítící oblaka = NLC). Oblaka mezosférická jsou z naší zeměpisné šířky relativně dostupná a jejich fotografie zde najdete. S oblačností stratosférickou je to však mnohem obtížnější a nedokáži říct, zda je někdy vůbec uvidím.

Oblak cumulonimbus
 

 

Přečtěte si další články z této rubriky:

Mezosférická oblaka

Stratosférická oblaka

Cirrus

Cirrocumulus

Cirrostratus

Cumulonimbus

Altocumulus

Altostratus

Nimbostratus

Cumulus

Stratocumulus

Stratus

Noční svítící oblaka
Perleťová oblaka
Cirrus
Cirrocumulus
Cirrostratus
Cumulonimbus
Altocumulus
Altostratus
Nimbostratus
Cumulus
Stratocumulus
Stratus