Blesky, ačkoliv ještě nejsou zcela probádány, dnes patří mezi velmi složité a pro ne-fyziky jen těžko pochopitelné jevy. Cílem tohoto článku není vysvětlit, co se z hlediska fyziky na obloze před, během a po úderu blesku odehrává nebo co dělat a nedělat při bouřce - spíše se pokusím obecně a jednoduše popsat jednotlivé druhy blesků a upozornit na některé zajímavé (a pro některé z vás možná dosud neznámé) jevy.

 

Typické blesky mohou vznikat mezi oblakem a zemí (typ CG), ale častěji vznikají mezi dvěma oblaky (typ CC). Blesky bývají často doprovázeny mohutným, někdy až ohlušujícím zvukem, který nazýváme hrom, a který vzniká kvůli prudkému rozpínání vzduchu, které je důsledkem náhlého ohřátí vzduchu bleskovým výbojem - teplota v okolí blesku dosahuje někdy až 30 000 °C, tedy přibližně pětinásobku teploty, kterou lze naměřit na povrchu Slunce.

 

fotografie blesků typu CG, mrak-země

 

Blesky mohou vzniknout také v důsledku silných lesních požárů, při zemětřesení, při písečných bouřích (délka výboje 1 m), v oblacích popelu při sopečných erupcích (až 100 m) nebo při explozi termojaderných zbraní (délka až 1 km)

 
 

Blesky rozdělujeme podle tvaru do několika skupin:

 

Čárový blesk - typický dlouhý, přímý blesk, který je téměř vždy doprovázen hromem.

Čárové blesky

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Plošný blesk - blesk typu CC, který se rozptyluje po velké ploše a často tak chvilkově prozáří kontury oblaků, není doprovázen hromem.

Plošné blesky

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Stuhový blesk - blesk, u kterého jsou kanály, kterými prochází výboj, posunuty větrem.

Stuhové blesky

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 
Mimo tyto druhy blesků, které každý z nás jistě během svého života shlédne nesčetněkrát, existují i takové druhy blesků, které jsou velmi vzácné a jen obtížně pozorovatelné.

Růžencový / perlový blesk - vzácný druh blesku, jehož hlavní výboj se rozdělí na několik jednotlivých úseků, které postupně zanikají za velmi hlučného, hromového doprovodu.

Růžencové blesky

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Kulový blesk - vzácný druh blesku, který doposud nebyl zcela objasněn a jehož princip zůstává velkou záhadou. Vzniká nejen při bouři, ale i za jasného počasí.

Kulové blesky

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Nadoblačný blesk - od ostatních blesků se velmi liší a trvá jen několik desítek milisekund - je velmi obtížné ho spatřit.

Nadoblačné blesky

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Nadoblačné blesky jsou též známy pod označením červený skřítek, přeloženým z anglického red sprite - pro jeho nepolapitelnou vlastnost. Vznikají společně s výboji typu CG nad bouřkovými oblaky velmi silných bouří a zasahují do stratosféry. Projevuje se jako červeno-oranžový nebo modře zbarvený, velmi krátce trvající záblesk. Až na výjimky jsou však pro lidský zrak nepostřehnutelné.

 

Jen o milisekundu dříve, než se vyskytne na obloze skřítek, může se utvořit i zajímavý, halový jev tvaru kružnice o průměru 50 km a tloušťce 10 km. Toto halo má střed ve výšce 70 km nad počátkem výboje CG a vzniká za přítomnosti stejného fyzikálního jevu, jako skřítek.