Irizace oblaků

Irizace (nebo také iridescence) vzniká při ohybu a následné interferenci světelných paprsků ze silného zdroje světla (Slunce/Měsíc) na vodních kapičkách. Projevuje se jako celkem nenápadné podbarvení některých částí některých oblaků. Často lze například spatřit nazelenalý a načervenaý okraj oblaku, ale jsou-li dobré podmínky, může se irizace projevovat i na větší části oblaku a za přítomnosti dalších barev světelného spektra.

Vůbec nejlépe se takové jevy pozorují, když si na chvíli něčím zakryjeme sluneční kotouč. Po několika pozorováních si pak na irizaci a na oblaka, která ji způsobují, tak zvyknete, že pak možná budete v dalších dnech vyhledávat právě ta oblaka, která by mohla začít irizovat nebo začnete některá oblaka kontrolovat. Většinou ale takováto pozorování vznikají náhodou - a to jsou pak neobyčejně kouzelné chvilky.

 

S jednou takovou kouzelnou chvilkou jsem měl letos zkušenost. Desátého ledna jsem během západu slunce pozoroval velmi výraznou irizaci na oblacích nízko nad obzorem. Byl to opravdu kouzelný moment, kdy byla irizace velmi výrazná – bohužel trochu zastíněna oblačností nízkého patra.

IMG_8253

Nicméně oblaka, na kterých se irizace projevuje vůbec nejvýrazněji, se nazávají perleťová oblaka. Ty vznikají na zvláštním druhu oblaků, které se vyskytují ve výškách 20-30 kilometrů nad povrchem Země (ve stratosféře) a pozorovat je lze jen z některých míst na Zemi. U těchto oblak je irizace opravdu velice výrazná a může za to opět jejich struktura - skládají se z podchlazených kapiček vody, které velmi dobře irizují. 

Polar stratospheric cloud. Lake Mjosa, Norway, Dec 2014

By Honzach (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

 

Taková oblaka z ČR nikdy neuvidíme (museli bychom se vydat alespoň do Norska), ale přesto bychom se zde o nich měli zmínit. Jsou to totiž ukázkové příklady irizace oblaků. Vzniklé barvy jsou velice výrazné a často je lze sledovat na celé ploše oblaku. Nejlépe se irizace na těchto oblacích pozoruje po západu slunce nízko nad obzorem. Vůbec ideální pak je zakrýt si nějakým objektem sluneční kotouč a pořídit fotografii - na fotografii můžeme irizaci zachytit ještě výrazněji.