Proces, při kterém vzniká duha, je velmi složitý, ale pokusím se ho zde popsat co nejjednodušeji. Každý z vás jistě ví, že duha vzniká odrazem světla od dešťových kapiček. Zde ale většinou veškeré znalosti lidí o tomto celkem častém jevu končí. A ačkoli v dětských knížkách bývá dešťová kapka znázorňována jako protáhlá kulička s krátkým ocáskem, ve skutečnosti tak vůbec nevypadá. Ve skutečnosti má kapička vody tvar téměř dokonalé koule a při volném pádu se mírně zplošťuje. Může za to povrchové napětí vody.

 

 

Aby vznikla duha, musí dopadat sluneční paprsky na kapičky vody. Při tom se část paprsku odrazí, ale většina ho kapičkou projde a dojde k ohybu paprsku ke kolmici. Poté je tento paprsek opět donucen změnit směr – naráží na druhou stranu kapičky. Většina paprsku projde, ale jistá část se opět odrazí, zlomí a putuje k zemskému povrchu. A právě tato část paprsku se potom podílí na tvorbě duhy. To znázorňuje následující obrázek - ve skutečnosti je to ale složitější.

 

[zjednodušený obrázek znázorňující lom a odraz světla v kapičce vody]

 

Celkem vzácně pak můžeme duhy pozorovat rovnou dvě - pak se mluví o tzv. dvojité duze. Druhá duha má větší poloměr a její barvy jsou v opačném sledu, než u duhy obyčejné. Jak vzniká oblouk druhé duhy pak vysvětluje následující obrázek:

 
[zjednodušený obrázek znázorňující jak vzniká oblouk dvojité duhy]
 
 
 
 

Abychom ale pochopili, proč při tomto jevu vidíme světelný oblouk a ne nějaký jiný tvar, musíme si uvědomit, že se tento děj odehrává v trojrozměrném prostoru. Ve skutečnosti může paprsek světla dopadnout na jakýkoli bod na této téměř dokonalé kouli pod téměř jakýmkoli úhlem. Pokud budete zkoumat, kam se paprsky odrazí, pokud je vyšlete na různé místa kapičky vody a pod různými úhly, dojdete k zajímavému závěru - zjistíte, že se některé odražené paprsky shromažďují v jedné oblasti. 

 

[obrázek vysvětlující hromadění (akumulaci) světelných paprsků v jedné oblasti, díky čemuž vidíme na obloze jasný světelný oblouk v podobě duhy]
 
 
 

A právě díky tomu můžeme na obloze vidět jasný světelný oblouk. Pokud totiž budeme zvyšovat úhel, pod kterým vyšleme, začne se od jistého úhlu vracet a právě zde se shromažďuje několik paprsků najednou. Pokud budeme počítat s mnoha kapičkami na nebi a mnoha různými paprsky, které na ně dopadají, zjistíme, že se paprsky budou shlukovat a vytvoří oblouk. Skutečnost, že přitom dochází k rozkladu světla a my tak pozorujeme různě zbarvené světelné oblouky, dělá celý tento jev ještě složitější.

 

 

Zajímavostí je, že se za některých podmínek mohou utvořit i tzv. podružné duhové oblouky. Ty vznikají jen tehdy, jsou-li přítomny velmi malé kapičky vody a jsou způsobeny interferencí světla. Mají podobu zelených a fialových oblouků pod nejnižších obloukem jen opravdu výrazné (často dvojité) duhy.

 

snímek duhy s výraznými podružnými duhovými oblouky

Duha

30. Červen 2016

Neobyčejný pohled na "děravou" duhu a antikrepuskulární paprsky se mi naskytl v době, kdy se slunce nacházelo jen nízko nad západním obzorem. Nad východem byla v tu dobu pozorovatelná duha, která vznikla jen na určitých místech. Jak k tomu došlo ? Odpověď je jednoduchá. Slunce v tu dobu částečně...

4. Únor 2016

Tohoto dne byla pozorovatelná velice krásná duha. Jde o jeden z prvních záznamů v rubrice meteorologie z roku 2016.  

10. Červenec 2012

Další nádhernou dvojitou duhu, kterou v tomto katalogu můžete vidět, jsem ani tentokrát nefotografoval já, ale byl to opět můj otec, kterému nechyběla ani pohotovost ani nadšení. Těžko říct, co jsem tou dobou zrovna dělal já, ale pamatuji si, že nás pak s mámou přivolal ať se jdeme na tu nádheru...

12. Červen 2009

Fotky v následujícím záznamu patří k asi těm nejstarším fotkám na tomto webu. Pořídil je tehdy nejspíš můj otec, když jsme si jen tak udělali rodinný výlet na nedaleký kopec v tehdy ještě novém autě škoda fabia, za účelem pozorování nádherné dvojité duhy. Tento zážitek mi natolik utkvěl v hlavě, že...