Dotykové oblouky dostaly své jméno od toho, že se tečně dotýkají malého hala. Často lze dotykové oblouky najít i pod názvem tečné či tangenciální. Dotykové oblouky lze pozorovat celkem často jako výrazné zjasnění malého hala v jeho horní nebo naopak dolní části. Ve vzácných případech lze dokonce pozorovat případy oba a pokud se oba oblouky spojí, jedná se o tzv. circumscribed halo - tedy opsané halo, které má většinou oválný tvar a ve dvou místech se tečně dotýká malého hala.

Dotykové oblouky spojené v circumscribed halo

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Přesto všechno se však může tento oblouk na obloze vyskytnout i sám, bez doprovodu malého hala. Většinou lze však dotykový oblouk pozorovat v kombinaci s jinými jevy, např. právě malým halem nebo vedlejším sluncem. Rozlišujeme dva druhy dotykových oblouků a to podle toho, zda se dotýkají horní nebo dolní části malého hala.

 

Horní dotykový oblouk

6. Duben 2014

     

Dolní dotykový oblouk

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Oba oblouky se s rostoucí výškou slunečního kotouče nad obzorem dále rozevírají až dokud již při výšce 60° téměř nelze oblouky rozeznat od malého hala - jakoby přesně nahradili kruhové malé halo a to i přes to, že malé halo i dotykové oblouky vznikají na různě orientovaných ledových krystalech.

 
 
 

Zajímavé je, že na to, jak se tento oblouk na obloze projeví, má velký vliv výška slunečního kotouče nad obzorem. Pokud je slunce velmi nízko, bude mít horní dotykový oblouk vždy tvar písmene V a dolní dotykový oblouk nebude možné pozorovat. Pokud bude slunce výš než 25°, bude pozorovatelná i spodní část malého hala, kde se již může objevit i spodní dotykový oblouk - ten je však často velmi slabý.