Rozlišujeme dva druhy dotykových oblouků a to podle toho, zda se dotýkají horní nebo dolní části malého hala. 

 

Pokud je slunce velmi nízko, bude mít horní dotykový oblouk vždy tvar písmene V a dolní dotykový oblouk nebude možné pozorovat. Pokud bude slunce výš než 25°, bude pozorovatelná i spodní část malého hala, kde se již může objevit i spodní dotykový oblouk - ten je však často velmi slabý. 

Dolní dotykový oblouk

Nebyly nalezeny žádné záznamy.