Halový sloup

Halový sloup vzniká při odrazu slunečních paprsků od ledových krystalků v atmosféře. Projevuje se jako zářivý sloup světla nad nebo i pod zdrojem světla. Krystalky mohou být v atmosféře orientovány zcela náhodně - v tom případě je celkem jedno, na který krystal a na kterou stěnu paprsek dopadne - koncentrace krystalků v atmosféře je většinou taková, že dojde k odrazu světla i k nám.

Obrázek ukazuje zjednodušeně proces vedoucí ke vzniku halového sloupu

 

 
 

Ve skutečnosti světlo dopadá na mnoho krystalků a je odraženo do mnoha směrů - ze všech takových směrů je pak tento jev pozorovatelný. Nejlépe (a také nejčastěji) lze halový sloup pozorovat tehdy, je-li Slunce nebo Měsíc nízko nad obzorem. Halový sloup však může vznikat i odrazem od krystalků tvaru šestibokých destiček - tyto krystaly mají tendenci padat "na placáka" a často tedy vedou ke vzniku halového sloupu.

 

Obrázek ukazuje další situaci odrazu světla, která též vede ke vzniku halového sloupu

 

 
 

Často pak záleží jen na výšce slunečního kotouče nad obzorem. Pravidlo, že úhel dopadu se rovná úhlu odrazu, se pak v podstatě postará o tuto působivou show. Ještě silnější zážitek pak můžeme mít po pozorování tzv. halového kříže. Nejedná se o nic jiného, než spojení dvou halových jevů - halového sloupu a parhelického kruhu. Na obloze pak můžeme opravdu pozorovat jev ve tvaru kříže se středem ve slunečním kotouči. Je to však záležitost velmi vzácná.

Halový kříž

Nebyly nalezeny žádné záznamy.