17P/Holmes

17P/Holmes je periodická kometa naší sluneční soustavy, objevil ji britský amatérský astronom Edwin Holmes 6. listopadu 1892. Tato kometa je zajímavá tím, že u ní došlo koncem října 2007 k významnému zjasnění, během několika hodin změnila svoji hvězdnou velikost ze 17 mag na 2,8 mag.

Dne 24. října 2007 upozornil španělský pozorovatel Ramon Naves, že periodická kometa 17P/Holmes prochází výrazným zjasněním. Kolem 20. října 2007 byla ještě slabší než 17 mag, 24. října v 4:10 UT byla již na 7,1 mag, hvězdného vzhledu a žlutavé barvy. O několik hodin později 24. října v 11:15 UT se odhadovaná jasnost pohybovala již kolem 4 mag a kometa byla pozorovatelná pouhým okem, měla ostrou centrální kondenzaci (3") a malou komu o průměru kolem 10".

Zjasnění je velmi podobné superoutburstu z roku 1892, při kterém byla kometa 17P objevena. E. Holmes ji tehdy nalezl 6. listopadu již v pokročilém stádiu outburstu, kdy ji zaměnil v hledáčku za galaxii M31, kterou se chystal pozorovat. V době objevu měla kometa průměr komy kolem 5' a velmi jasnou a bodovou centrální kondenzaci. Tehdy byla pouhým okem pozorovatelná po několik týdnů, během kterých velikost komy narostla na 20' až 30'. Zajímavé také je, že v roce 1892 podobné zjasnění kometa zaznamenala hned 2x, to druhé následovalo dalších 75 dní po prvním.

Fyzikální proces, který je za zjasnění zodpovědný, není dobře znám. Může se jednat o souběh několika událostí, ale nejpravděpodobnější je rozpad/odlomení části jádra a následné odhalení nevyčerpaných ložisek ledu, které byly do té doby skryty pod odlomeným povrchem. To pak může vést (přes relativně velkou aktuální vzdálenost komety 2,4 AU) k velmi výraznému zjasnění. Dost nepravděpodobná je srážka s jiným objektem, pokud by se nejednalo o těleso relativně velké, srážka by nevedla k větším následkům, než tomu bylo u komety 9P/Tempel a mise Deep Impact. Vzhledem k tomu, že kometa 17P/Holmes podobný outburst v minulosti již prodělala, lze usoudit, že jde o „vlastnost“ některých konkrétních kometárních jader, kdy se s určitou periodou a za podobných geometrických podmínek „opakují“ zjasnění o deset magnitud i více.

 

Zdroj obrázku:

https://www.techshout.com/images/comet-holmes.jpg

Zdroje textu:

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fastronomia.zcu.cz%2Fplanety%2Fkomety%2F1056-kometa-17p-holmes&ei=RVcKUt3SIYebPfjLgNAK&usg=AFQjCNHApVOy10sWcaivMFpJT0VUE0wn3A&sig2=Yh4uIlfmERhJWDJztX-s1w&bvm=bv.50500085,d.ZWU&cad=rja