8mm, otisk (Barrandien)

8mm, otisk (Barrandien)

Bohemiella romingeri brachiopod (negative)Bohemiella romingeri brachiopod (negative) (micro-capture)