Mizar a Alcor (Ursa Major)

Mizar a Alcor (Ursa Major)

 Dvojhvězdu Mizar-Alcor najdeme v souhvězdí Velké medvědice a pokud na obloze umíme najít alespoň tzv. Velký vůz, pak nám k jeho nalezení poslouží i tato jednoduchá mapka.

Dvojhvězda je pozorovatelná i pouhým okem (pokud máte dost ostrý zrak) a to hlavně díky tomu, že jsou obě její složky úhlově dost daleko od sebe. Je nutné poznamenat, že ve skutečnosti jsou tyto hvězdy od sebe vzdálené mnohem mnohem víc, než se na první pohled může zdát. Neobíhají totiž kolem společného těžiště, jak tomu u některých dvojhvězd bývá. Tyto dvojhvězdy se nám jeví blízko sebe jen díky tomu, že se nám tak promítají na hvězdné obloze a ve skutečnosti tak netvoří binární systém. Takové dvojhvězdy se nazývají dvojhvězdy optické. Je ještě zajímavý fakt, že ačkoliv tyto dvě hvězdy kolem sebe neobíhají, obíhají kolem hvězd jiných. Jsou to tedy dvojhvězdy fyzické i optické. Je to trochu zmatené, že ? Ve skutečnosti se však nejedná o nic výjmečného. Většina hvězd sdílí svůj blízký kosmický prostor s hvězdami jinými a dalo by se tak říct, že je docela výjmečné, když nějaká hvězda ve svém blízkém okolí žádnou hvězdu nemá. 

 

Tato fotografie skrývá ještě jedno eso v rukávu. Poodkrývá tajemství zdánlivě větší hvězdy této skupiny hvězd, které jsem vám už prozradil - hvězda Mizar je fyzickou dvojhvězdou! Zatímco hvězda Alcor je dole, nahoře najdeme hvězdu Mizar A a po jejím boku ji následuje její menší průvodce - Mizar B. Průvodce hvězdy Alcor však mému dalekohledu zůstává i nadále skryt.