Hale-Bopp ( C/1995 O1)

Kometa Hale - Bopp, (formálně registrovaná C/1995 O1) byla jedna z nejjasnějších komet posledních staletí. Objevena byla 23. července 1995 ve značné vzdálenosti od Slunce. Největší přiblížení Zemi resp. největší jasnost byla odhadována na 1. duben 1997. 

 

Objev komety je připisován dvěma nezávislým pozorovatelům Alanu Hale a Thomasi Bopp ze Spojených států, a proto nese jejich jméno. Hale strávil mnoho stovek hodin hledáním komet bez úspěchu. V Novém Mexiku se však dočkal. Objevil kometu velikostí 10.5m blízko kulové hvězdokupy M70 v souhvězdí Střelce těsně po půlnoci. Viditelnou pouhým zrakem se stala v květnu 1996.

Kometa předvedla velkolepou podívanou na začátku roku 1997. S tím, jak se zmenšovala její vzdálenost od Slunce, od února 1997 byl pozorován rostoucí dvojitý ohon, jeden modrý plynový a druhý nažloutlý prašný. 9. března došlo k zatmění Slunce v Mongolsku a ve východní Sibiři, což umožnilo na severní polokouli pozorovat kometu i ve dne. Hale-Bopp se Zemi nejvíce přiblížila 22. března 1997. Pak se kometa přesunula na jižní nebeskou polokouli. Jižané mohli vidět kometu ještě během druhé poloviny roku 1997. Poslední pozorování bez pomoci přístrojů bylo hlášeno v prosinci 1997. Znamená to, že kometa byla prostým okem viditelná 569 dnů (téměř devatenáct měsíců).

Astronomové očekávají, že bude viditelná velkými teleskopy až do roku 2020 a její návrat určili na rok 4380. Její největší vzdálenost od Slunce (afel) bude asi 360 AU, oproti současným 525 AU. V minulosti kometa proletěla pravděpodobně Sluneční soustavou před více než 4200 lety. Její oběžná dráha je skoro kolmá k ose ekliptiky. V březnu 1997 kometa proletěla ve vzdálenosti 0.77 AU od Jupiteru, takže byla ovlivněná gravitací planety. Předmětem vědeckého zájmu bylo též její složení. Podle získaných dat z pozorování byla vyslovena hypotéza, že namodralá barva plynného ohonu byla způsobena neutrálním sodíkem vypuzovaným slunečním zářením. Předpokládá se také hojnost deuteria ve formě těžké vody. Podle kometárních ledů vytvořených v mezihvězdných mracích byla její teplota odhadnuta přibližně na 25–45 K. Spektroskopická pozorování této komety dále odhalila přítomnost mnoha organických sloučenin, které dosud nebyly u jiných komet zjištěny. Rotace komety kolem vlastní osy byla nejprve určena na 11 hodin 46 minut. Pozdější pozorování ukázala, že rotační doba je kratší.

File:Comet-Hale-Bopp-29-03-1997 hires adj.jpg

 

Zdroj:

https://www.skyshooter.net/IMAGE%20FOLDER/Comets/Comet-Hale-Bopp.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Comet-Hale-Bopp-29-03-1997_hires_adj.jpg

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hale-Bopp

https://apod.nasa.gov/apod/image/0404/halebopp3_pacholka.jpg

https://www.astropix.com/HTML/SHOWCASE/970307.HTM