FGST (Fermi Gamma-ray Space Telescope)

Fermi je sonda NASA původně označovaná jako Gamma-ray Large Area Space Telescope ( GLAST ), zaměřená na výzkum tvrdého gama záření.

Její hlavní přístroj Large Area Telescope (LAT) je zkonstruován pro přehlídkové snímky oblohy v dosud nevídaném rozsahu enegií 8 keV až 300 GeV.

Druhým přístrojem na palubě je Gamma-ray burst Monitor (GBM), tvořený v podstatě sadou scintilačních detektorů umístěných po stranách sondy, přístroj je určený především k registraci záblesků gama záření a slunečních erupcí.

 

 

 

27. dubna 2013 zachytil vesmírný teleskop Fermi rekordně silný záblesk gamma záření v souhvězdí Lva. Záblesky gamma záření (Gamma-ray Burst, GRB) jsou nejjasnějšími explozemi ve vesmíru a dochází k nim třeba při kolapsu masivní hvězdy, který vede k obří supernově a zrodu černé díry. Událost označená jako GRB 130427A trvala několik hodin, během kterých se na ni zaměřilo hned několik teleskopů jak ve vesmíru tak na Zemi.

Přístroje na palubě teleskopu Fermi změřily energii záblesku na 94 GeV, což je 35 miliardkrát víc než je energie světla viditelného lidským okem. Záblesk trval několik hodin a nastavil také nový rekord pro délku trvání této události. Hvězda, jejíž kolaps a následná exploze za gamma zábleskem stojí, se podle astronomů nachází ve vzdálenosti 3,6 miliard světelných let, což je poměrně blízko pro události tohoto typu (záblesk GRB 130427A patří mezi 5 % nejbližších). Astronomům se u blízkých záblesků většinou podaří do několika týdnů najít na stejném místě pozůstatek supernovy, následky obří exploze, která stojí za zánikem masivní hvězdy. Toto hledání teď přichází na řadu a vědci se nemohou dočkat až zjistí, co tento záblesk způsobilo a co na jeho místě zůstalo. První nové informace by mohly přijít ještě během května.

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

https://www.livingfuture.cz/clanek.php?articleID=11030&msq=OK2

https://blog.kosmonautix.cz/2013/02/fermi-kosmicke-zareni/