Hlavní přímky roviny

Hlavní přímky roviny

Hlavní přímky roviny jsou průsečnice roviny s hlavními rovinami rovnoběžnými s průmětnou

Hlavní přímky první osnovy jsou rovnoběžné s první stopou roviny. Prvním průmětem je rovnoběžka s první stopou roviny, druhým průmětem rovnoběžka s osou x.

 

Příklad:

Znázorněte v rovině ϱ = (-30;20;20) hlavní přímku první osnovy tak, aby její druhý průmět byl ve vzdálenosti 15 od osy x.

 

ČLÁNEK BUDE DOKONČEN POZDĚJI