IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph)

Sluneční kosmická observatoř NASA s názvem IRIS byla vypuštěna 27. června 2013 a kryt dalekohledu na její palubě byl poprvé otevřen 17. července 2013.

Důležitým úkolem družice IRIS je porozumět skutečnosti, jakým způsobem je sluneční koróna zahřívána na teplotu miliónu stupňů a odhalit původ slunečního větru sledováním toku energie a plazmy přes přechodovou oblast –což je vrstva atmosféry mezi povrchem Slunce a korónou, kde je generována většina ultrafialové emise Slunce. Data z družice IRIS astronomům umožní studovat a modelovat oblasti v atmosféře Slunce a odhalit tak jejich tajemství. Pochopení těchto jevů by mohlo umožnit vědcům předpovídat výskyt destruktivních událostí, které mohou vyřadit z provozu umělé družice z důvodu přetížení elektrických rozvodů a mohou narušit provoz satelitů systému GPS. Družice IRIS bude provádět nepřetržitá pozorování během předpokládané dvouleté mise.

IRIS bude pořizovat fotografie v oboru ultrafialového záření přes čtyři různé filtry.

 

Družice IRIS bude rovněž pořizovat spektra s vysokým rozlišením ve třech pásmech ultrafialového záření. Spektra jsou rozhodující pro realizaci fyzikálních měření dynamiky spodních vrstev atmosféry zaznamenané na snímcích. Na základě analýzy spekter s vysokým prostorovým a časovým rozlišením mohou astronomové určovat rychlost přítomných proudů, vyzařování energie a chemické vlastnosti či hustotu atmosférické plazmy. Je to vůbec poprvé, kdy snímky na těchto vlnových délkách byly pořízeny s tak vysokým rozlišením (cca 240 km) a s takovouto četností, která může zachytit vývoj chromosféry každých 10 sekund.

 

Zdroje:

https://orbiterchspacenews.blogspot.cz/2011/08/solar-flares-what-does-it-take-to-be-x.html

https://www.astro.cz/clanek/5929

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/07/nasas-newest-space-telescope-sends-back-its-first-images-of-the-sun-and-theyre-gorgeous/278115/