Kavkaz

Kavkaz

Pohoří Kavkaz lze pozorovat velice dobře v podobě relativně krátkého výběžku hor, táhnoucích se severně mezi dvěma velkými moři Mare Imbrium a Mare Serenitatis.

Lunar geology