Kolonizační loď

Lidstvo se dostalo do fáze, kdy začíná se stavbou kolonizačních lodí a probíhá kolonizace vesmíru. Jak ale taková loď vlastně bude vypadat ? Já se nad touto otázkou zamyslím, a pokusím se Vám přiblížit můj vlastní názor na to, jak by taková loď mohla v budoucnosti vypadat.

 

Výroba meziplanetární lodě je nákladná a časově náročná. Na všechno musíte najít správné řešení a do detailu vše promyslet. Na začátku tedy potřebujete nějaké plány. Aby jste ale vypracovali plány, musíte si ujasnit co vlastně chcete. 

 

Kolonizační loď:

Myslím že co se týče velikosti lodi, asi se všicni shodneme na tom, že čím větší tím lepší. Ale záleží na tom, co chcete vlastně na loď všechno naložit, a později na nějaké kolonii vysadit. Na lodi bude i dost lidí a bude potřeba jim zajistit dost místa pro každého, jídlo a podobně. Po přistání na kolonii bude nějakou dobu kolonizační loď jediná obyvatelná stavba na budoucí kolonii. Musí tedy zajistit přežití posádky na dostatečně dlouhou dobu, a měla by poskytnout i nějaký materiál s kterým by se dalo dále pokračovat s výstavbou. Záleží ale na tom, kam vlastně letíme. Pokud budoucí kolonie nemá atmosféru, bude nutné ji nějak vytvořit. Pomoct by nám s tím mohly rostliny a stromy, které, pokud mají vodu, sluneční záření a živiny, produkují kyslík.  Platí, že čím podobnější je kolonie planetě Zemi, tím snazší je její kolonizace. Budoucí kolonie tedy můžou vypadat mnohem příznivěji, než jak si je nyní představujeme a kdoví, možná se na nich už nějaké formy života nacházejí. V tom případě bychom se nemuseli příliš starat o obyvatelnost, ale spíše o přežití. Co když právě život na této kolonii je to, čeho bychom se měli bát ? Možná jsou tam příšery, které nás chtějí sežrat a možná jsou tam nějací přenašeči nemocí, kteří by nás mohli dostat do pekelné situace. Napadá mě teď, že ještě před přistáním této lodě by bylo rozumné, vypustit na oběžnou dráhu satelit, který by prozkoumal atmosféru -složení a všechny ty další, důležité údaje a mohl by do budoucna pomáhat pro komunikaci s mateřskou planetou - Zemí. Pojďme nyní rozebrat jednotlivé funkce a důležité součásti této lodi.

 

1) Motory

  • Motory musejí splňovat základní požadavky jako snadná údržba, vysoká efektivita a hlavně dlouhá životnost. Motory by ale neměly jenom "trčet" jedním směrem, chceme se přece pohybovat i směrem vzhůru, a také bychom měli mít nějaké brzdící motory ne ? Výhodné by proto bylo, kdybychom mohli měnit vektor tahu motorů. Při startu velké lodi je přece důležitý bezpečný start a bezpečné přistání, takže chceme-li bezpečně manévrovat musíme motory umístit tak, aby se daly přepnout na kolmý start, ale i na vodorovnou polohu vůči lodi pro dlouhé meziplanetární cestování. V tomto případě by mohla být velká výhoda mít po ruce hned několik motorů. Pokud motory potřebují ke své činnosti palivo, nesmíme zapomenout na nádrže s více než dostatkem paliva.

 

2) Nádrže

  • Nádrže musí také splňovat některé požadavky. Máme-li v nádržích vozit palivo, určitě nechceme, aby došlo k proražení nádrží a palivo nám nějakým způsobem "proteklo" pryč. Mohlo by to mít katastrofální následky například při srážce s jiným tělesem, nebo v případě útoku - nepřítel by toho určitě využil. Nádrže budou proto umísteny přibližně uprostřed samotné konstrukce odkud budou chráněny zvenčí silnými vrstvami pancéřování.

3) Pancéřování

  • Loď, na které závisí osud lidstva, musí být schopna ubránit se nebezpečí, které na ni ve vesmíru číhá. Důležitým prvkem pro obranu bude základní materiál ze kterého se loď bude vyrábět, tedy alespoň ten vnější. Nebylo by například špatné střídat dva nebo tři druhy materiálu po vrstvách například nějaký druh keramiky a kovu nebo něco na bázi obojího. Důležitým prvek při obraně lodi budou také její štíty.

4) Ochranné štíty

  • Štíty jako je známe ze sci-fi se staly reálnými. Elektromagnetické pole okolo lodi odráží elektricky nabité částice podobně jako magnetické pole Země chrání naši atmosféru a i nás samotné před slunečním větrem. Zásadní je pro tuto technologii generátor štítu, který vytváří samotné pole v okolí lodi a funguje na vylepšeném principu zemského jádra. Generátor musí být pod neustálou kontrolou a na jeho obnovu je potřeba velké množství energie.

5)  Generátor energie

  • Protože velká část lodi je přímo závislá na elektřině, bude důležité mít po ruce alespň jeden generátor elektrické energie. O to by s mohla částečně postarat velká dávka paliva, které vozí lodě s sebou a napájí jimi své motory. Určitou část energie by mohly být schopny pokrýt velké solární články ukryté pod pancéřováním. Loď by prostě zaparkovala u nejbližší hvězdy, vyměnila pancéřování za solární panely a  uchovala ji do svých obrovských akumulátorů. V této fázi by však byla snadno napadnutelná nepřátelskými loděmi a i k samotnému nabití by byla potřeba určité množství energie. Případně by loď mohla dobíjet enerigii i nově dostupnými možnostmi například při nalezení velkého množství antihmoty by mohla být schopna získat obrovské množství energie získaného při srážc této hmoty s hmotou běžnou.

 

Pokud by došlo k napadení nepřítelem, je nejspíš jasné, že právě tato loď by byla jedním z hlavních cílů. Je tedy důležité zajistit její ochranu. Měla by být v doprovodu dalších lodí podobně jako letadlové lodě na Zemi jsou doprovázeny dalšími loděmi. I tuto loď by tak chránily z bezpečné vzdálenosti další lodě. Jistě, na její obraně by mělo pracovat několik obranných prvků, ale nemůžeme po kolonizační lodi chtít, aby nesla útočná děla a spousty munice. Bavíme-li se o obraně, nemusejí to být přímo zbraně. Důležitý je hlavně materiál, který jsme zvolili ke stavbě lodi. Materiáll by tedy měl být dostatečné pevný (odolný vůči vniknutí jiného tělesa do jeho struktury) ale zároveň by neměl být příliš křehký. Původní materiál můžeme ještě zesílit, přidat nějaké obranné protiraketové systémy podobné, jaký můžeme vidět v současnosti na obrněných transportérech a tancích. Nazývá se reaktivní pancíř a jeho obranu tvoří trhavina, která vybuchne těsně před tím než se s ní raketa srazí. Tato exploze potom raketu zničí, a tank zůstane prakticky bez škrábnutí. Budoucnost nám ale chystá jiné zbraně, hovoří se hlavně o energetických zbraních jako jsou lasery. Vysokoenergetické lasery jsou schopny zapálit nebo roztavit materiál, a mohl by nám způsobit velké problémy. Teoreticky by možná šlo takové lasery odrazit zpět na nepřítele, a zničit ho svými vlastními zbraněmi. Pokud by nějaký takový materiál šlo použít ke konstrukci lodi.

Ještě přichází v úvahu nápad, že by loď chránily štíty. V mnoha sci-fi mají lodě své štíty, které jim zajišťuje generátor štítů. Pokud bychom dokázali takový štít vyvinout, nemuseli bychom se příliš starat o pancéřování lodě, jako spíš o zdroj energie kterým budeme štíty napájet.