Křižník

Pro nás budou důležité dvě věty, které definují co to křižník vlastně je. Už sama wikipedia nám napovídá, že:

"Křižník je velká válečná loď schopná současně monitorovat a útočit na více různých cílů. Historicky jsou křižníky považovány za nejmenší lodě schopné provádět nezávislé vojenské operace."

Těch dvou zvýrazněných slov jež se trochu vzájemně vylučují si nevšímejte, kdybych je nezvýraznil tak si toho asi ani nevšimnete. My budeme křižníky definovat jinak. Bude to pro nás malá loď, která plní velké úkoly. Jejich úkolem bude:

Chránit naše lodě před nepřítelem a eliminovat ihned vše, co může znamenat pro naše lodě hrozbu.

Křižníky budou pro nás tedy znamenat základní páteř letky a obrana celé flotily bude závist jen na nich. 

 

 

 

Zbraňové systémy

K eliminaci všech nepřátelských lodí najednou budou u první třídy křižníků sloužit výhradně rakety. Raket bude spousta, a každá bude mít své vlastní využití. Křižníky první třídy disponují těmito raketami:

  •   EMP - Typ raket založený na vypálení elektromagnetického pulsu ihned po výbuchu. Tento puls přetíží veškeré elektrické obvody v dosahu a tak vyřadí nepřítele výpadkem energie - vypadnou štíty, sensory a vše. co je zcela závislé na elektrické energii. Technologie pro tyto systémy jsou již na Zemi dostupné několik let. Výhoda těchto raket je téměř okamžité odzbrojení několika lodí zároveň, lodě nemůžou střílet z elektricky napájených zbraní, sensory nefungují, veškeré počítače jsou vyřazeny z provozu, napájení generátoru štítu je taktéž nemožné a v mnoha případech je znemožněn i pohyb lodi -přetížením obvodů pro napájení motorů. Jde o nejnebezpečnější rakety a hodí se pouze k útoku - paradoxně jsou to právě křižníky, které jsou zcela závislé na elektrických obvodech, a jsou tedy nejoblíbenějším cílem. Jediná obrana proti těmto raketám je včas vypnout veškerou elektroniku. Před výbuchem této rakety je nutné vypnout elektroniku i na lodi, ze které je raketa vypálena.    Tyto zbraně by mohly mít katastrofální následky pro ostatní lodě jež bývají doprovázeny křižníky, jsou proto určeny výhradně k útoku na skupinu nepřátelských lodí a k obraně jsou zcela nepoužitelné.

 

  •   SAS- rakety typu Search and Stun, najdi a ochrom.. Křižník je schopen během krátkého časového intervalu vypálit několik raket tohoto typu a je tak schopen ochromit nepřátelské lodě. Díky sensorům se okamžitě všechny navedou na předem, centrálním počítačem, určené souřadnice. Rakety tohoto typu lze využít pro mnoho úkolů, zejména k narušení nebo zničení určité oblasti lodi. Oblíbeným cílem jsou motory a různé generátory.

  •   FAF- rakety typu Find and Forgive, vyhledej a zapomeň. Jsou určené výhradně k obraně. Jakmile sensory zachytí neznámý objekt letící vysokou rychlostí, ihned je určen jako potenciální nebezpečí a jsou vypáleny dvě rakety tohoto typu. Díky spolehlivosti těchto raket je vysoce nepravděpodobné, že by neznámý objekt pronikl až do bezprostřední blízkosti.

 

 

Obranné prvky:

Tak první třídy křižníků budou disponovat pouze raketovými systémy. Ty budou zajišťovat ochranu ostatních lodí proti nepřátelským raketám. V budoucnu budou výzbroj této lodě tvořit výhradně laserová děla a obranná laserová hnízda. Ochranu lodě budou zajišťovat i štíty, které budou silnější než u ostatních lodí. (díky tomu že je loď hodně malá)

Napájení zbraňových systémů a štítů bude křižníky řadit mezi lodě zcela nezávislé na munici, ale, bohužel, zcela závislé na energii.

 

Sensory

Veškerou navigaci a navádění raket bude mít na starosti několik sensorů. Nároky na sensory budou vysoký dosah a možnost zaměřit víc cílů najednou.

 

Generátor energie

V první fázi vývoje bude energii zajišťovat jaderný reaktor, později no zcela nahradí anihilátor, který získává energii srážením hmoty a antihmoty.

 

 

Anihilační motory:

Co se motorů týče, je asi docela jedno jaké budou. Žádné extrémní požadavky se na ně nekladou, důležité je snad jen to, že by měly zaručovat dostatečnou manévrovatelnost a rychlost pro případnou (okamžitou) reakci na nepřátelskou palbu.

Motory pracují na principu srážení hmoty a antihmoty, nejdříve jsou tyto dvě složky vháněny z nádrží do trysek, tam dojde k zážehu a při srážce vznikají fotony (energie), které vylétávají z trysek rychlostí světla a dávají lodi tah.