M10 - Kulová hvězdokupa v souhvězdí Hadonoše

M10 - Kulová hvězdokupa v souhvězdí Hadonoše

Detailní pohled na kulovou hvězdokupu M10 

Credit: NASA