M68 - Kulová hvězdokupa v souhvězdí Hydry

M68 - Kulová hvězdokupa v souhvězdí Hydry

Kulová hvězdokupa M68 najdeme asi 33 000 světelných let od Země v souhvězdí Hydry. Tento snímek byl pořízen Hubblovým kosmickým dalekohledem a je složený z kombinace viditelného a infračerveného záření:

Credit: ESA