Neptun

Planety Uran a Neptun patří k nejvzdálenějším planetám sluneční soustavy a jejich objev by bez dalekohledu ani nebyl možný. Pokud se tedy rozhodneme za každou cenu získat vlastní snímek těchto planet, čeká nás skutečná výzva na kterou (obávám se) je zapotřebí víc než dobré vybavení. Už jen najít tuto planetu, která se den co den pomalu posouvá po hvězdném pozadí, je značně obtížné. Obě tyto planety lze v dalekohledech víceméně spatřit v podobě bodového zdroje světla, který se ale (co se barvy týče) od hvězd výrazně odlišuje. Ta modrá barva je zkrátka nezaměnitelná..

 

Uran ani Neptun nejsou zrovna zářivé planety - alespoň ze Země se nám jeví výrazně slabší než jakékoli hvězdy viditelné pouhým okem. Je proto důležité vědět kde přesně na hvězdném pozadí se planeta nachází - jen tak si můžeme být stoprocentně jisti, že jsme nezachytili nějakou hvězdu. Před jakýmkoli pokusem o fotografii této planety je nutné zjistit si přesnou polohu na nebi na danou noc. Planeta se skutečně oproti hvězdám v měřítku dnů, týdnů, měsíců a roků nepatrně posouvá, ale abychom mohli tento posuv registrovat, je nutné si někam poznamenávat nebo nejlépe vyfotografovat, jak situace vypadala např. minulý týden nebo měsíc. Až pak máme skutečnou jistotu, že se jedná o planetu.