New Horizons

New Horizons je americká planetární sonda, která je určena k průzkumu Pluta a jeho měsíců. Sonda se stane prvním návštěvníkem této planetky.

New Horizons odstartovala 19. ledna 2006 z mysu Canaveral. Po odpojení posledního stupně se sonda pohybovala rychlostí 16,26 km/s (58 536 km/h). Stala se tak zatím nejrychleji se pohybujícím umělým kosmickým tělesem v zemském gravitačním poli.


Po většinu doby letu se sonda nachází ve stavu hibernace. To znamená, že se sníží náklady na letové operace a bude se jen minimálně zatěžovat kapacita spojovací sítě DNS (Deep Space Network). Orientace sondy bude udržována rotací rychlostí 5 otáček za minutu s parabolickou anténou zaměřenou k Zemi. Jednou ročně je sonda probuzena z hibernace. V tomto období se uskuteční kontrola zaměření antény, dráhové korekce, periodické prověrky systémů a kalibrace přístrojů. První takováto kontrola se uskutečnila půl roku po průletu kolem Jupitera. Vědecké přístroje zahájí průzkum soustavy Pluta šest měsíců před největším přiblížením. Tři měsíce před příletem, ve vzdálenosti asi 100 mil. km, budou již kamery sondy schopny pořídit první mapy kosmických těles. Poslední čtyři dny před příletem budou Pluto s Charonem snímkovány a měřeny spektrometry každých dvanáct hodin.
New Horizons dorazí k Plutu 14. července 2015 a mine planetu nad jižní polokoulí. Maximální přiblížení bude ve vzdálenosti 10 tis. km od Pluta a 27 tis. km od Charona. Sonda proletí soustavou rychlostí 14 km/s. Po průletu kolem Pluta by sonda měla dále zkoumat jeden, případně dva objekty Kuiperova pásu o průměru 50-100 km. Vědci nyní pátrají alespoň po jednom takovém objektu s využitím teleskopů na Havaji a v Chile. Věc však komplikuje skutečnost, že potenciální objekty se z pohledu pozemského astronoma nacházejí v oblasti souhvězdí Střelce, které je plné velmi zářících hvězd. Tato „přesvícenost“  pátrání po relativně malých kosmických tělesech velmi znesnadňuje. Let sondy bude pokračovat dále Kuiperovým pásem a pak do mezihvězdného prostoru. Protože sonda New Horizons obdržela rychlost větší, než je úniková rychlost ze Sluneční soustavy, tak se už nikdy do našeho systému nevrátí. (podobně jako sondy Pioneer a Voyager)


Přístroje sondy:

  • Vysokorozlišující kamera LORRI (Long Range Reconnaissance Imager). Hlavním úkolem úzkoúhlé kamery LORRI je pořídit snímky systému Pluto-Charon z velké vzdálenosti. Kamera by měla být dále schopna obrazově zdokumentovat povrch Pluta v časovém intervalu 3,2 dny před a po největším přiblížení.

  • Kamerový systém Ralph. Systém se skládá ze dvou částí – multispektrální kamery MVIC a infračerveného spektrometru LEISA. Hlavním úkolem těchto přístrojů bude pořídit barevné mapy s vysokým rozlišením a mapy chemického složení povrchu Pluta a Charonu. Výsledkem by měla být čtyřbarevná mapa s rozlišením 0.7 km/pixel, vícespektrální mapa v blízké infračervené oblasti s rozlišením 7 km/pixel a mapa vybraných oblastí s rozlišením 0.6 km/pixel. Dále by měl Ralph zjistit rozmístění ledu a rozložení teplot na Slunci přivrácené straně planetky.

  • Ultrafialový zobrazovací spektrometr Alice. Přístroj Alice je mapovací spektrometr pracující v ultrafialové oblasti. Je určen ke studiu atmosféry planetky Pluto. Vědeckým cílem je určit molový podíl N2, CH4, CO a Ar v atmosféře, změřit teplotní profil horní atmosféry, prozkoumat systém Pluto-Charon z pohledu emisí vodíku lyman-alfa a prostudovat přenos hmoty mezi Plutem a Charonem. Přístroj Alice má být též použit k pátrání po atmosféře kolem měsíce Charon a objektů Kuiperova pásu.

Přístroje na sondě

  • Detektor prachových částic SDC. Toto zařízení bylo navrhnuto studenty a měří koncentraci prachových částic ve vnějších oblastech solárního systému. Během letu byl detektor přejmenován na VBSDC (Venetia Burney Student Dust Counter), popřípadě zkráceně Venetia na počest studentky, která v roce 1930 navrhla jméno pro nově objevenou planetu.

  • Detektor slunečního větru SWAP. Ten je navržen pro měření částic slunečního větru v blízkosti Pluta, což by mělo určit, zda má Pluto magnetosféru a stanovit únik částic atmosféry do kosmu.

 

zdoje:

https://blog.kosmonautix.cz/2012/09/na-ceste-k-plutu-a-jeste-dal/

https://21stoleti.cz/blog/2013/04/24/nove-ukoly-po-new-horizon/