Promítání přímek

Promítání přímek

Přímky budeme promítat tak, že nejprve promítneme dva body, které potom spojíme a které nám dají tu danou přímku. Podobně jako u bodů, i zde musíme nakreslit dva její obrazy (průměty), a to přímku a1 a a2.

 

Příklad:

Máme zadanou přímku a =[A(-20;40;10) B(20;10;40)] a máme ji zakreslit. Jak to uděláme ? Postup:

  • Ze souřadnic zaznamenáme jednotlivé vzdálenosti na osách x, ypsilon a zet.

 

  • Označíme body které nám vznikly (doporučuju značit je ihned a postupně)

 

  • Body s indexem jedna vedeme přímku a označíme ji a1 ,body s indexem dva vedeme přímku a ozančíme ji a2