Skákavka černá (Evarcha arcuata)

Skákavka černá (Evarcha arcuata)

Skákavka černá (Evarcha arcuata)