Stopy rovin, průměty rovin

Stopy rovin, průměty rovin

Rovina v průmětnách je dána svými stopami, první a druhou. Stopa roviny je průsečnice roviny s průmětnou.

 

Příklad: Znázorněte rovinu ϱ = (-30;20;20)

 

Jak postupujeme ?

  • Označíme si souřadnice na osách x a  ypsilon a spojíme je přímkou p=p1

 

  • Označíme si souřadnice na ose x a zet a spojíme je přímkou n=n

 

 

 

V 3D by to pak vypadalo nějak takhle : (s tím, že rovina pokračuje dál)