Vzájemná poloha přímek

Vzájemná poloha přímek

Dvě přímky můžou mít vždy jednu ze tří možných vzájemných poloh. Jejich vzájemná poloha je vždy jedna z následujících možností:

  1. Rovnoběžné

  2. Různoběžné

  3. Mimoběžné

Přímky rovnoběžné poznáme tak, že mají rovnoběžné oba své průměty. Na příkladu by to vypadalo takto:

 

Přímky různoběžné mají jeden společný bod (průsčík), jehož průměty leží na ordinále. Příklad:

 

A přímky mimoběžné nemají žádný společný bod - jejich průsečíky neleží na ordinále.. příklad