Jak se píše na úvodní stránce, tento web byl založen 13. října roku 2012

 

Za tu dobu se toho nepochybně mnoho změnilo, ale web stále běží, je stále o čem psát a lidé o něj mají stále zájem - a to je to hlavní. Zacestujme společně v čase a podívejme se, co se za léta existence webu změnilo a jaké změny lze v nejbližší budoucnosti očekávat. Zároveň mi dovolte vám touto cestou poděkovat za váš zájem.

 

 

Když jsem web v roce 2012 zakládal, ani ve snu by mne nenapadlo, že bude někdy mít takovou podobu, v jeké jej vidíte právě teď. Stojí za tím období usilovné práce střídaná obdobími neaktivity. Zatímco v jistých obdobích web nevídaně rostl, byla zde i období, kdy se zdálo, že končí. To se naštěstí nestalo a obsah webu se neustále vyvíjí - některé rubriky vznikají, jiné jsou po čase upraveny nebo doplněny a některé zcela zanikají. A ačkoliv se zdá, že se právě nic neděje, web žije dál svým vlastním životem. 

 

Výročí na tomto webu slavíme každý rok a pokadžé trochu jinak. V prvních několika letech, kdy ještě web nebyl tak rozvinutý jako dnes, jsem v toto období otevíral nové rubriky. Párkrát se také změnil design webu. Když jsme slavili třetí výročí, myslel jsem si, že ty největší změny již máme za sebou - že web už je víceméně nasměrovaný svým směrem, a že se design už měnit nebude. To jsem se ale mýlil ! V těchto letech následovaly některé z největších změn.

 

 

 

Violet Planet community

Skupina VPc na facebooku je jediným informačním zdrojem, kde se návštěvníci mohou dočíst o novinkách a změnách na webu. Pravidelně zde také upozorňuji na blížící se astronomické události nebo právě probíhající, vzácné jevy na obloze - např. halové jevy, NLC oblaka apod. Občas se objeví i zajímavé snímky, které právě kolují internetem. Je zde také možnost diskuse v komentářích.


 

Flickr

Někteří z vás si možná ještě pamatují na trable, které jsem měl v roce 2013 s nahráváním obrázků na tyto stránky. Flickr všechny moje problémy vyřešil. Zdarma nabízí až 1TB dat a já se snažím shromažďovat zde co nejvíce zajímavých snímků, které potom můžu snadno pomocí kódu vložit na tyto stránky. Nemám tedy problém s kapacitou serveru na tomto webu, který by mi jinak umožnil publikovat jen 100MB dat - tedy desetitisícinu toho, co mám nyní díky flickru k dispozici. Flickr toho ale nabízí mnohem víc. Každý si může fotografie prohlédnout v plném rozlišení, případně i stáhnout a s uvedením zdroje využít pro vlastní, nekomerční účely. Navíc mám možnost do snímku na flickru vkládat i krátké popisky k tomu, co na fotografii přesně je a celkově mít o fotografiích přehled.

 
 

Astronomický kalendář a události na Fb

Protože se facebook osvědčil jako ideální prostředek k interakci s návštěvníky, začal jsem ho využívat i k pořádání některých zajímavých astronomických událostí. Kdykoli vytvořím nějakou událost, automaticky jsou pozváni všichni členové skupiny VPc. Díky tomu se může kdokoli z facebooku zapsat jako účastník této události a může si být jist, že na událost nezapomene. Pravidelně zde vyvěšuji některé zajímavé informace a na událost vás několikrát včas upozorním. Aktuálně pořádám událost o Úplném zatmění Měsíce v roce 2018.

 

 

Jak se píše na úvodní stránce, tento web byl založen 13. října roku 2012

 

Za tu dobu se toho nepochybně mnoho změnilo, ale web stále běží, je stále o čem psát a lidé o něj mají stále zájem - a to je to hlavní. Dovolte mi s vámi toto výročí (ať už je třetí, čtvrté nebo snad páte) oslavit. Zacestujme společně v čase a podívejme se, co se za léta existence webu změnilo a jaké změny můžete v nejbližší budoucnosti očekávat. Zároveň mi dovolte vám touto cestou poděkovat za váš zájem.

 

Podobná výročí se na tomto webu oslavovala vždy takovým způsobem, abych se nějak odvděčil svým věrným návštěvníkům. Ať už to byl nový design nebo nová rubrika, vždy to bylo něco, co mělo návštěvníky potěšit a nabídnout jim něco nového. Když jsme slavili třetí výročí, myslel jsem si, že ty největší změny již máme za sebou, že web už je víceméně nasměrovaný svým směrem, a že se design už měnit nebude. To jsem se ale mýlil !

 

Když jsem web v roce 2012 zakládal, ani ve snu by mne nenapadlo, že bude někdy mít takovou podobu, v jeké jej vidíte právě teď. Stojí za tím období usilovné práce střídaná obdobími neaktivity a jednu dobu zdálo, že web dokonce končí. Obsah webu se přitom neustále vyvíjí - některé rubriky vznikají, jiné jsou po čase upraveny nebo doplněny a některé zcela zanikají. Web jakoby žije svým vlastním životem. Pojďme se stručně podívat na to, co (podle mě) činí tento web tím, čím je.
Barevný plán

Barevný plán v rubrice O webu nabízí jedinečný náhled do budoucnosti webu. Jde v podstatě o výpis všech rubrik, podrubrik a částečně i katalogů na webu, přičemž každá část webu je zde barevně označena podle toho, jak se aktuálně na danou část webu dívám a jak jsem s jejich aktuální podobou spokojen. Většinu z nich čekají změny nebo jen drobné úpravy, ale najdete zde i dosud nepublikované rubriky, které mohou vzniknout v budoucnu.Violet Planet community

Skupina VPc na facebooku je kromě barevného plánu jediným informačním zdrojem o tom, co se na webu děje nebo dít bude. Kdokoli, kdo má účet na facebooku, se může do této skupiny připojit a dostávat tak upozornění o všech novinkách na webu. Pravidelně zde také upozorňuji na blížící se astronomické události nebo právě probíhající, vzácné jevy na obloze - např. halové jevy, NLC oblaka apod. Občas se objeví i zajímavé snímky, které právě kolují internetem. Je zde také možnost diskuze v komentářích.


 

Flickr

Někteří z vás si možná ještě pamatují na trable, které jsem měl v roce 2013 s nahráváním obrázků na tyto stránky. Flickr všechny moje problémy s kapacitou vyřešil. Zdarma nabízí až 1TB dat a já se snažím shromažďovat zde co nejvíce zajímavých snímků, které potom můžu snadno pomocí kódu vložit na tyto stránky. Nemám tedy problém s kapacitou serveru na tomto webu, který by mi jinak umožnil publikovat jen 100MB dat - tedy desetitisícinu toho, co mám nyní díky flickru k dispozici. Flickr toho ale nabízí mnohem víc. Každý si může fotografie prohlédnout v plném rozlišení, případně i stáhnout a s uvedením zdroje využít pro vlastní, nekomerční účely (např. vzdělávání). Navíc mám možnost do snímku na flickru vkládat i krátké popisky k tomu, co na fotografii přesně je.

 
 

Astronomický kalendář a události na Fb

Protože se facebook osvědčil jako ideální prostředek k interakci s návštěvníky, začal jsem ho místy využívat i k pořádání těch nejzajímavějších astronomických událostí. Kdykoli vytvořím nějakou událost, automaticky jsou pozváni všichni ze skupiny VPc. Díky tomu se může kdokoli z facebooku zapsat jako účastník této události a může si být jist, že na událost nezapomene. Pravidelně zde vyvěšuji některé zajímavé informace a na událost vás několikrát včas upozorním.

 
 

Youtube

Málokdo z vás si možná všiml, že Violet Planet je i na youtube. Je to tak a díky tomu se na webu objevila některá velmi zajímavá videa (převážně z oblastí biologie a meteorologie, ale rád bych v budoucnu využil videa i k popularizaci astronomie a možná i geologie).

 

 

 

Kdybych to měl vše shrnout, vzniklo několik nových, velmi zajímavých rubrik a katalogů a díky serverům jako je flickr, facebook a youtube se z tohoto webu vytváří komplexní síť propojená s lidmi po celém světě.

 

 

A pokud i vy jste součástí této sítě, dovolte mi poděkovat

vám za vaši věrnost a zájem o tento web !

 

Závěrem bych rád ukázal dva grafy. Lze na nich vidět návštěvnost webu Violet Planet po dobu více než tří let od jeho založení. Na vodorovné ose najdeme 12 měsíců, na svislé ose pak počet návštěv. Každá barva se vztahuje k jinému roku. Tyto barvy nebyly zvoleny náhodně - možná někteří z vás pamatují, když byl design webu v zelených či oranžových barvách. Současnou podobu web získal až v roce 2014.

 

 

 
 

Zajímavý je také graf unikátních návštěv (tedy návštěv z jedné IP adresy). Ty zaznamenaly své maximum už v srpnu roku 2013 a po celou dobu zaznamenávání dat o návštvnosti nebyl tento rekord překonán. V roce 2016 bohužel webnode přístup ke statistikám zpoplatnil, takže nová data k dispozici nemám.

 
 

 

Pokud chcete být informováni o všech novinkách na webu

VP, přidejte se k naší skupině na facebooku. Budete dostávat

upozornění i o aktuálních astronomických událostech nebo jiných,

 vzácných úkazech na obloze  (NLC, halové jevy, silné bouřky..).

 

Budete zkrátka v centru dění!