Galaxie je obrovský systém hvězd, mezihvězdného prachu, mezihvězdného plynu a nezářivé hmoty. Systém je vázaný vzájemnou gravitací jednotlivých složek. Naše Galaxie je na obloze viditelná jako výrazně světlý pruh podél ekliptiky – nazýváme ho Mléčná dráha. Ostatní galaxie se nám jeví na obloze jen jako slabé mlhavé obláčky. Proto byly dlouho považovány za mlhoviny. Hrubý odhad ukazuje, že se v pozorovaném vesmíru (do vzdálenosti 10 miliard let) vyskytuje 120 miliard galaxií.

 

Od starověku se lidé domnívali, že středem vesmíru je Země. Tento názor poopravil Mikuláš Koperník (1473-1543), který za střed vesmíru označil Slunce, Země obíhala kolem něho. V 18. století přišli astronomové s hypotézou, která říkala, že Slunce je středem mnohem většího systému hvězd a tímto systémem je galaxie. V roce 1917 odhadl Harlow Shapley vzdálenost Slunce od středu Galaxie na 50 000 světelných let. Později byla tato hodnota zpřesněna na 30 000 světelných let. V roce 1924 zjistil Edwin Hubble, že naše Galaxie je jen jednou z mnoha.

 

Galaxie ve vesmíru nejsou rozloženy rovnoměrně. Pozorování a následný výzkum ukázali, že galaxie se shromažďují do skupin velkých rozměrů. Např. Mléčná dráha je součástí Místní skupiny galaxií, což je skupina více než třiceti galaxií různých velikostí a tvarů v pomyslné kouli o poloměru 5 milionů světelných let. Do této skupiny patří Velká galaxie v Andromedě, Mléčná dráha, galaxie Trojúhleník a mnoho menších, satelitních galaxií.

Stephanův kvintet, příklad toho, že se galaxie seskupují do skupin
Credit: NASA

 

Další úrovní v hierarchii stavby systému jsou tzv. kupy galaxií, které obsahují tisíce galaxií v prostoru o poloměru asi 15 milionů sv.let. Vědci se domnívají, že kupy galaxií jsou největšími strukturami ve vesmíru, které jsou ještě gravitačně vázány (obíhají kolem společného těžiště).

 

Avšak ani kupy galaxií nejsou ve vesmíru rozloženy rovnoměrně, nýbrž ve shlucích nazývaných nadkupy galaxií. Průměrná nadkupa se skládá z několika desítek kup a zaujímá prostor velký asi 300 milionů let. Nadkupy nejsou již gravitačně vázány a proto se postupem času rozpadají - z našeho hlediska nesmírně pomalu.

 

Typy galaxií

Hubble vykonal záslužnou práci při shromažďování dat o galaxiích a jejich třízení. Pracoval tehdy na samé hranici technického pokroku, přesto rozdělil velké množství galaxií do několika skupin. Toto řazení dostalo název Hubbleova klasifikace. Galaxie třídíme podle zploštění, struktury, množství mezihvězdné hmoty, množství mladých hvězd a podle poměru celkové zářivosti galaxie ku její celkové hmotnosti.

 

ELIPTICKÉ: Existují obrovské i trpasličí  eliptické galaxie, nemají žádné strukturní detaily, hvězdy jsou v nich nesymetricky rozložené, hustota ubývá směrem k okraji. Obsahují starší hvězdy, červené obry, a veleobry. V současné době se v nich netvoří nové hvězdy protože se v nich nachází velmi málo mezihvězdného prachu a plynu. Eliptické galaxie jsou označovány písmenem E a číslem, které charakterizuje jejich eliptické protažení. "E0" jsou eliptické galaxie téměř kulové, "E9" pak galaxie, které svým tvarem připomínají doutník.

 

SPIRÁNÍ: Obsahují miliardy až stamiliardy hvězd.  Středové oblasti spirálních galaxií obsahují především starší hvězdy, zatímco ve spirálních ramenech se nachází velké množství mlhovin , mezihvězdného plynu a plynu a otevřených hvězdokup. Spirální galaxie obsahují různý počet ramen, které vybíhají z galaktického středu. Spirální galaxie se označují písmenem S a malým písmenem:

Galaxie typu "Sa" mají velmi málo, "Sb" pak průměrně a "Sc" hodně rozvinutá ramena kolem jádra.

 

SPIRÁLNÍ GALAXIE S PŘÍČKOU: jsou podobné spirálním galaxiím. Jejich spirální ramena se ale nenapojují na jádro přímo, ale přes příčku, která se otáčí stejnoměrně spolu s jádrem. Označujeme je písmeny SB a doplňujícím písmenem, které udává stupeň rozvinutí ramen.

"SBa" mají málo, "SBb" průměrně a "SBc"- hodně rozvinutá spirální ramena.

 

NEPRAVIDELNÉ: Malé procento galaxií nevykazuje žádné známky pravidelnosti. Značíme je zkratkou Irr (z anglického slova irregular = nepravidelný). Obsahují velké množství mezihvězdné hmoty. Mají obvyklé rozměry od 5 tisíc do 10 tisíc světelných let a obsahují až miliardy hvězd. Jejich původ se vysvětluje obtížněji než u galaxií s jistým prvkem souměrnosti. Nejbližšími nepravidelnými galaxiemi jsou Magellanova mračna.

 

Hubblovo extrémně hluboké pole - více než 5500 galaxií 

(celková doba expozice více než 2 miliony vteřin)

Credit: ESA

 

Galaxie

Andromeda (M32)

Source: Hubblesite.org   Galaxie Andromeda je nejbližší spirální galaxií a je také největším zástupcem Místní skupiny galaxií. Je dvakrát větší, než naše galaxie. I tak se ale předpokládá, že je hodně podobná naší galaxii. Galaxie Andromeda je též známá pod označením M31, protože je...

NGC 1300

Credit: NASA

Sombrero (M104)

Source: Hubblesite.org

Trojúhelník (M33)

  Galaxie v Trojúhelníku známá též pod označením M33 Credit: Robert Gendler, Subaru Telescope (NAOJ)  

Zajímá vás vesmír ? Přidejte se k mé skupině na facebooku.