Hvězdokupy jsou seskupení čítající několik stovek, tisíců nebo i milionů hvězd. Dělíme je na hvězdokupy otevřené a kulové. Základní rozdíl mezi těmito skupinami je v jejich struktuře. zatímco otevřené hvězdokupy nemají žádný specifický tvar (a obsahují několik desítek až stovek hvězd), kulové hvězdokupy mají zhruba kulový tvar a tvoří je až milion hvězd. 

Hubble Checks out a Home for Old Stars

Kulová hvězdokupa Terzan 1, která je od Země vzdálená asi 20 000 světelných let

Image credit: NASA & ESA, Acknowledgement: Judy Schmidt
 

 

Další rozdíl mezi těmito dvěma skupinami je v tom, že se nacházejí na různých místech. Zatímco otevřené hvězdokupy lze najít přímo v prostoru naší Galaxie, hvězdokupy kulové se nacházejí mimo galaktickou rovinu a obíhají ve značné vzdálenosti okolo jejího středu. Jsou to právě kulové hvězdokupy, které vytvářejí tzv. galaktické halo.

 

Otevřené hvězdokupy jsou fyzikálně příbuzné skupiny hvězd, které drží pohromadě vzájemnou gravitační přitažlivostí. Hvězdy jsou ve hvězdokupě přibližně ve stejné vzdálenosti, jsou stejného stáří a mají podobné chemické složení. Vznikly pravděpodobně z rozsáhlých kosmických mračen plynu a prachu (reflexních mlhovin). V mnoha mračnech, která jsou vidět jako jasné reflexní mlhoviny, dochází stále ke tvorbě hvězd, a tak můžeme pozorovat vytváření velmi mladých hvězdokup. Většina hvězd se vytvořila ze stejné mlhoviny, a tak mají podobné počáteční chemické složení. Životní doba této struktury je 600 milionů let a v současné době známe okolo 1 000 otevřených hvězdokup. Odhad skutečného množství otevřených hvězdokup v Mléčné dráze je však 15 tisíc.

 

Kulové hvězdokupy jsou velmi staré, nejméně 10 miliard let a byly pravděpodobně tvořeny v době, kdy se galaxie právě vytvářely. Oběžná doba se pohybuje v řádech stovek milionů let. V současné době známe 149 kulových hvězdokup. Většina ostatních galaxií má také soustavu kulových hvězdokup obsahující někdy i několik tisíc hvězdokup. Popsány jsou dnes ty nejjasnější kulové hvězdokupy z osmi blízkých galaxií s uvedním nejdůležitějších parametrů a zajímavých údajů.

Pohled do centra kulové hvězdokupy M22

Credit: ESA

 

Následující katalog vás seznámí s některými z těch nejznámějších a také nejúžasnějších hvězdokup, jaké dnes známe.

Hvězdokupy

NGC 6205 - Herklues

V souhvězdí Herkula se nacházejí hned dvě hvězdokupy: Messier 13 a Messier 92.   Messier 13 nebo M13 je kulová hvězdokupa v souhvězdí Herkula s pořadovým číslem 13 Messierova katalogu. Byla objevena v roce 1714 anglickým astronomem sirem Edmundem Halleym. Je 25 100 světelných let...

Zajímá vás vesmír ? Přidejte se k mé skupině na facebooku.