Sluneční soustava je tvořena jednou hvězdou, osmi planetami, více než stovkou měsíců a mnoha mnoha dalšími objekty jako například planetkami a kometami. V tomto článku vás jen velice stručně seznámím se Sluncem a planetami sluneční soustavy.

 

Slunce je hvězda, jakých je ve vesmíru mnoho. Co je ale nejdůležitější, že dala vzniknout i takové planetě, na které se potom vyvinul život - a ten je na této hvězdě závislý. Zda je takových hvězd ve vesmíru více, to zatím nevíme. Co ale víme již nyní, je to, že Slunce není jediná hvězda, které vděčíte za to, že teď můžete číst tento článek. Jak řekl pan Krauss, zapomeňte na Boha, to hvězdy zemřely abyste mohli žít - a je to skutečně tak. To díky explozím pradávných hvězd se z vodíku a jiných lehkých prvků dostaly do vesmíru těžší prvky, které dnes najdete v podobě vápníku ve vašich kostech nebo třeba železe ve vaší krvi.

Image Credit: NASA/SDO
 

Slunci i jiným hvězdám se budeme podrobněji zabývat v dalších článcích.

 
 
 
 

Naproti tomu planety sluneční soustavy jsou každá, až do té osmé, naprosto výjmečné. Alespoň to tak v této době, kdy ještě nemůžeme přímo pozorovat jiné planety, vypadá. Když se totiž podíváme na každou naši planetu zvlášť, už podle jejich vzhledu poznáme, že je každá jiná, a že každá je svým způsobem krásná. 

 

 
 
 

Nyní se pojďme ve stručnosti na tyto planety podívat

(do podrobna je rozebereme v článku věnovaném přímo daným planetám)

 

Planeta Merkur je malá planeta terestrického typu, která obíhá Slunci nejblíže. Planeta nemá žádný měsíc, který by ji obíhal, ale zato je značně posetá krátery - podobně jako náš Měsíc. Podobně jako Měsíc, ani Merkur nemá atmosféru. Ve spojitosti s Merkurem je nejvíce populární sonda MESSENGER, která také pořídila tuto jeho fotografii.

 
MESSENGER first photo of unseen side of mercury

By NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington [Public domain], via Wikimedia Commons

 

Planeta Venuše je pro pozemšťany jistě tou nejvýraznější planetou - vždyť je to třetí nejjasnějším objekt na obloze! Tato planeta je typická i svou neobvyklou atmosférou, která je v podstatě tvořena výhradně oxidem uhličitým. Tento skleníkový plyn se jistě musel nějak projevit na výsledné teplotě, která panuje na povrchu této planety - a taky že ano. Na povrchu Venuše panují vůbec největší teploty ve sluneční soustavě. Je zde také velký tlak, mnoho nebezpečných sloučenin a aktivních vulkánů. Na dovolenou byste sem určitě letět nechtěli. 

 

Venus-real color

 

 

By NASA or Ricardo Nunes [Copyrighted free use or Public domain], via Wikimedia Commons

 

Země je jediná planeta ve sluneční soustavě, o které víme, že se na ní vyvinul život. Země je také nazývána Modrou planetou, protože většinu povrchu tvoří hladina oceánů. Je to planeta, na které žijeme a která je velmi zajímavá - zejména co se rozmanitosti života týče. A samozřejmě nesmíme zapomenout zmínit náš Měsíc.

The Earth seen from Apollo 17

By NASA/Apollo 17 crew; taken by either Harrison Schmitt or Ron Evans [Public domain], via Wikimedia Commons

 
 

Mars, rudá planeta, se ze všech planet podobá Zemi asi nejvíce. Je to v podstatě jedna velká poušť, na které občas zuří prachové bouře. Mars také občas mívá, podobně jako Země, ledové polární čepičky, které lze pozorovat i dalekohledy ze Země. Mars má dva měsíce - Phobos a Deimos. Měsíce jsou to velmi malé a jsou posety krátery - podobají se planetkám. Nesmíme také zapomenout zmínit se o největší sopce (Olympus Mons) a největším riftovým systémem (Valles Marineris) ve sluneční soustavě.

 

Mars Valles Marineris

By NASA / USGS (see PIA04304 catalog page) [Public domain], via Wikimedia Commons

 

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy. Ze všech planet má také nejvíce měsíců - z nichž nejznámější jsou Europa, Io, Callisto a Ganymedes, které pozoroval již Galileo. Další prvenství drží Jupiter za vznik největší bouře ve sluneční soustavě známé jako Velká rudá skrvna. Do této oválné bouře by se hravě vešla celá naše planeta a to i dvakrát. Dynamika jupiterovy atmosféry je naprosto úchvatná.

 
 
 
Jupiter

By NASA/JPL/USGS [Public domain], via Wikimedia Commons  

 
 
 
 

Saturn je nejkrásnější planeta sluneční soustavy, alespoň je to můj názor. Tento plynný obr je o něco menší než Jupiter, ale za to má úchvatný systém prstenců. Saturn má mnoho měsíců, z nichž nejzajímavější jsou asi Titan a Enceladus. Na saturnu je též zvláštní jeho bouře na jednom pólu, která má tvar dokonalého šestiúhelníku.

New_Storm_Toned

Image Credit: NASA/Cassini

 

 

Planeta Uran je zvláštní už jenom tím, že je její rotační osa velmi skloněna vůči rovině sluneční soustavy. Je to ledový obr - od plynných obrů se liší zejména nižší teplotou a složením. Jedná se o další planetu s poměrně rozsáhlým systémem prstenců, které jsou ale ze Země jen velmi obížně pozorovatelné. Planeta má typickou modro-zelenou barvu. Za toto zbarvení může složení planety - zejména metan, čpavek a voda.

 

Uranus clouds

By NASA, ESA, and M. Showalter (SETI Institute) [Public domain], via Wikimedia Commons

 

Neptun je poslední planeta sluneční soustavy. Dříve bychom takto označili Pluto, ale to bylo zařazeno do kategorie planet trpasliších - a je to tak správně. Neptun se v mnohém podobá Uranu. Také jej nazýváme ledovým obrem, má podobnou velikost i složení, ale přecejen je o něco zajímavější než Uran. Může za to zejména Velká tmavá skvrna - mírnější verze Jupiterovy Velké rudé skvrny. Na Neptunu také fouká nejrychlejší vítr ve sluneční soustavě. Je to také jediná planeta sluneční soustavy, která je naprosto nepozorovatelná pouhým okem.

 

Neptune

By NASA/JPL (https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00046) [Public domain], via Wikimedia Commons

Zajímá vás vesmír ? Přidejte se k mé skupině na facebooku.