Planeta Neptun se řadí do skupiny plynných obrů, ovšem někdy bývá spolu s Uranem zařazována též mezi ledové obry. To kvůli tomu, že od Jupiteru a Saturnu se přecejen v něčem liší - svou stavbou. Ledový obři mají podobné složení atmosféry jako plynní obři (plynný vodík, helium), ovšem kromě těchto prvků se zde vyskytuje i větší množství vody, metanu a čpavku. Neptun se od Uranu zdánlivě v ničem extra neliší. Ve skutečnosti jsou zde ale detaily, které mají vcelku výrazné důsledky. Pojďme si je ve stručnosti shrnout.

 

 

Velikostně i hmotnostně jsou si Uran i Neptun velice blízcí. Ikdyž se ale Neptun nachází v mnohem větší vzdálenost od Slunce než Uran, panuje na obou planetách srovnatelně nízká teplota (zhruba -220 °C). Obě planety jsou na první pohled modré, ovšem Neptun je o něco tmavší. Jeho tmavší zbarvení je přisuzováno většímu množství metanu v atmosféře, který rozptyluje modrou složku slunečního záření podobně, jako kyslík a dusík v atmosféře Země (a proto se nám obloha jeví modrá). Neptun se také vzhledem k Uranu liší mnohem dynamičtějšími projevy a zvýšenou aktivitou v atmosféře, která je patrná už na první pohled.

 

 

Neptune

Image credit: NASA/JPL

 

Tento snímek pořídila sonda Voyager 2 v roce 1989, kdy prolétala kolem Neptunu. Téměř vše, co o této planetě dnes víme, je jen díky právě této sondě. Vašemu zraku jistě neujde několik detailů v atmosféře Neptunu - světlá oblačnost, atmosférické pásy, velká tmavá skvrna.. a přesně takto byla tato bouře pojmenována. Velká tmavá skvrna je útvar v atmosféře Neptunu zhruba o velikosti Země, o kterém se předpokládalo, že by to mohl být velký vír podobný Velké rudé skvrně známé z planety Jupiter. O pět let později, kdy se na tuto planetu zaměřil Hubblův kosmický dalekohled, se ale již žádný takovýto objekt nepodařilo nalézt. Předpokládá se, že buďto zanikl a nebo jej zakryly vyšší vrstvy atmosféry.

 

 

Co o této bouři víme ? V její blízkosti byly naměřeny větry o neuvěřitelné rychlosti – až 2400 km/h ! Jsou to ty nejextrémnější projevy větru jaké ze sluneční soustavy známe. Na detailním snímku si můžete kromě Velké tmavé skvrny všimnout i Malé tmavé skvrny.

 

Neptune

By NASA/Voyager 2 Team [Public domain], via Wikimedia Commons

 

Neptunovy vírové bouře doprovází bílá čočkovitá mračna podobná pozemským "lentikulárům", která lze na Neptunu pozorovat i amatérskými dalekohledy (ovšem dosti silnými). Vznikají zde podobně, jako orografická mračna na Zemi, která narážejí na povrchovou překážku (v příapdě Země obvykle nerovnosti na povrchu, v případě Neptunu právě vírové bouře) a v důsledku toho jsou vynášeny nad tyto struktury, kde potom dochází vlivem odlišných podmínek k přeměně skupenství z látky plynné (metanu) na pevnou a v atmosféře Neptunu se tak vytváří obdoba pozemských cirrů. “Neptunovské cirry“ se v atmosféře dařilo pozorovat po dobu 36 hodin a tato oblaka tak na rozdíl od pozemských cirrů vydrží déle a vrhají vlastní stín.

 

Two Hours Before Neptune

 

 

Vraťme se ale zpět k vírovým bouřím. Takovýchto tmavých útvarů s bouřkovým charakterem z planety Neptun známe hned několik. Ve většině případů šlo o anticyklónu, jejíž doba trvání odpovídala zhruba několika měsícům. Na severní polokouli Neptunu se ale např. vyskytla i bouře známá jako Severní velká tmavá skvrna, která byla pozorovatelná po dobu několika let. Poměrně známá je i bouře pojmenovaná Čarodějovo oko (Wizard´s eye). V polovině května byla na Neptunu Hubbleovým kosmickým dalekohledem objevena a potvrzena nová bouře z řady temných skvrn.

 

Dark spot on Neptune

Image credit: NASA, ESA, and M.H. Wong and J. Tollefson (UC Berkeley)

 


Díváte se na snímky Hubbleova dalekohledu pořízené 16. května tohoto roku, které potvrzují existenci nové, vírové bouře. Podobné atmosférické struktury byly pozorovány v letech 1989 a 1994 - tato je ovšem první pozorovaná ve 21. století. Další detaily nám snad prozradí až další pozorování, včetně plánované mise orbitální sondy, která by se v budoucnu mohla usadit na oběžné dráze kolem Neptunu a studovat jeho atmosférické jevy mnohem detailněji.

 

Neptune's Great Dark Spot

Image credit: NASA/JPL

 

Měsíce Neptunu

Zajímá vás vesmír ? Přidejte se k mé skupině na facebooku.