Naše planeta je vskutku velice zajímavým a obdivuhodným vesmírným tělesem - a to z mnoha hledisek. Z astronomického hlediska jde o největší terestrický objekt v celé sluneční soustavě s vlastním, velkým Měsícem. Z hlediska biologie jde o dosud jediný známý svět, na kterém se vyvinul život - a to v neuvěřitelně rozmanité podobě. Z hlediska geologie jde také o velice zajímavý objekt - ať už díky neustávající deskové tektonice a s tím související sopečné činnosti nebo třeba pozoruhodnému množství hornin, minerálů a zkamenělin. Studiem jevů na naší planetě jsme zjistili ohromné množství informací.

 

Credit: NASA

 

Planeta Země, Modrá planeta

Credit: NASA

 

 

 

Sami vidíte, že o naší planetě bychom mohli sepsat jednu velkou knihu. Pojďme naši planetu jen stručně charakterizovat a ukázat některé její nejzajímavější jevy. Předně bych upozornil na zdejší klima, které se zdá býti přívětivé a na první pohled snad i stabilní. Nicméně, víme o událostech, které zcela změnily podmínky na povrchu naší planety. Na ty má vliv celá řada faktorů – zejména teplota a aktivita Slunce a jeho vzdálenost od nás, sklon zemské rotační osy, atmosféra a magnetické pole, vulkanismus, ale i dopady kosmických těles a činnost člověka. Ať už si to připustíme nebo ne, neexistuje nic jako stabilní klima. Klima se neustále mění.

 
 
A Menacing Line of Hurricanes
 
Trojice hurikánů, která se nacházela v Atlantiku v roce 2017 
Image credit: NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens and Jesse Allen, using VIIRS day-night band data from the Suomi National Polar-orbiting Partnership and Terra MODIS data from the Land Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE)

 

 

 Můžeme také studovat naši atmosféru – její složení, různé druhy oblak, bouře či jiné projevy počasí, ale i komplexní koloběhy různých prvků či chemických látek. Snad nejzajímavějším příkladem je koloběh vody, který jistě všichni považujeme za samozřejmost, ovšem dosud neznáme jediné těleso ve vesmíru, na kterém bychom něco takového pozorovali. Více než 70% povrchu Země tvoří hladina oceánu, a proto je také nazývána Modrou planetou.

Náš Měsíc

Měsíc

Měsíc je náš jediný přirozený satelit a hned po slunci je to nejjasnější objekt na noční obloze. Je to také nejbližší kosmické těleso a tak má na nás a naši planetu velký vliv. Měsíc společně se Sluncem vytváří příliv a odliv a i díky Měsíci můžeme pozorovat na obloze taková představení jako třeba...

Zajímá vás vesmír ? Přidejte se k mé skupině na facebooku.